Čuguna lūkas

 Tiek izmantotas kā komplektējošs izstrādājums aku grodiem. To novieto virs grodu pārsegumiem, kas nodrošina iespēju piekļūt grodu izbūvētajai konstrukcijai no iekšpuses.

                          Lūkas