PRODUKCIJAS PIEGĀDE

Dzelzsbetona izstrādājumu piegādei uz objekta tiek izvēlēta Jums nepieciešamā mašīna, kurai var būt speciālās atļaujas izstrādājumu parvešanai. Mašīnas iekraušanas laikā tiek veikta  dzelzsbetona izstrādājumu vizuālā apskatē. Tādejādi mūsu produkcijai tiek vēlreiz veikta kontrole un patērētājs saņem tikai kvalitatīvu produkciju un tieši laikā. Pieejamība vienmēr ir mašīnas, kuras ir aprīkotas ar manipulatoru, kas nodrošina betona produktu izkraušanu tieši uz objekta.